hekwerk hondenuitlaatplek

Hondenuitlaatterreinen

01-05-2017

Voor de gemeente Etten-Leur hebben we voor 25 hondenuitlaatplaatsen hekwerken geplaatst. nu.nl scheef hier het onderstaande artikel over.

Alle hondenuitlaatvoorzieningen in Etten-Leur die nog niet omheind zijn, maar waarbij dit technisch wel mogelijk is, worden in de eerst helft van dit jaar omrasterd. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders laten weten aan de leden van de gemeenIn samenwerking met De Bodeteraad.

In het raadsprogramma 2014-2018 is over de hondenuitlaatvoorzieningen in de gemeente Etten-Leur opgenomen dat er beleid gemaakt wordt dat gericht is op het verder verminderen van de overlast van hondenpoep en zwerfafval in het openbaar gebied. Hierbij wordt onder meer gedacht aan het sociaal veilig maken en omheinen van alle hondenuitlaatterreinen.

Het college meldt dat in de afgelopen jaren op basis van het beschikbare budget een aantal hondenuitlaatvoorzieningen omheind zijn. Hierbij gaat het om zeventien van de in totaal 61 terreinen die de gemeente Etten-Leur telt. Om alle terreinen te omheinen, moet dus nog een grote inhaalslag gemaakt worden.

Bij een aantal hondenuitlaatvoorzieningen is het overigens technisch niet mogelijk om dat te doen, zo laat het college weten. “Dat komt omdat het betreffende terrein bijvoorbeeld te smal is, waardoor het na omrastering niet meer mogelijk zou zijn om onderhoud uit te voeren.’ Het kan ook zijn dat het terrein langs een watergang ligt. ‘De toegang tot deze watergang dient vrij te blijven om onderhoud hieraan te kunnen uitvoeren.”

Ook leuk om eens te bekijken

Nieuwsoverzicht